Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig pakket thuis.

U woont zelfstandig thuis en u heeft eigenlijk meer zorg en diensten nodig in een veilige omgeving. U komt in aanmerking voor wonen in woonzorgcentrum maar u wilt het liefst in uw eigen huis blijven wonen, in uw vertrouwde omgeving. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis bij Parc Imstenrade. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) omvat verzorging en verpleging zoals afgesproken in het zorgplan, ongeplande zorg, huishoudelijke hulp, de dagelijkse maaltijden of een vergoeding hiervoor en deelname aan activiteiten bij onze dagbesteding de Salon. De huisarts, medicijnen en hulpmiddelen vallen buiten het Volledig Pakket Thuis. Om gebruik te maken van het Volledig Pakket Thuis heeft u een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt daarnaast een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatieĀ en hulp bij het aanvragen van een zorgindicatie, kunt u contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen.

Folder Volledig Pakket Thuis (VPT).