Disclaimer

Aan de inhoud en het beheer van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Toch is het mogelijk dat de
website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten van technische of redactionele aard en onjuistheden en/of onvolledigheden in deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik, de presentatie, de terbeschikkingstelling of de tijdelijke niet-beschikbaarheid van deze website of van de links naar de website van derden.