Dagbesteding De Salon

De dagbesteding van Parc Imstenrade biedt elke cliënt de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, die zijn afgestemd op persoonlijke wensen en mogelijkheden. Onze deskundigheid – vraaggericht en oplossingsgericht – waarborgt de organisatie van activiteiten van verschillend, doch altijd hoogstaand, niveau, die passen binnen de randvoorwaarden van de gestelde indicatie.

De primaire doelstelling is erop gericht bewoners de kans te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarbij speelt het bieden van structuur een grote rol en zijn de activiteiten zoveel mogelijk afgestemd op eenzaamheidsproblematiek. Naast een breed scala aan activiteiten biedt de Salon de mogelijkheid gezamenlijk het diner te gebruiken.

Binnen Parc Imstenrade wordt dagbesteding aangeboden van maandag tot en met vrijdag in De Salon van 10.30 – 16.30 uur en op zaterdag van 13.00 – 16.00 uur.

De dagbesteding is toegankelijk voor bewoners van Parc Imstenrade alsmede bewoners uit de omgeving.

 

Bekijk vanaf nu ook ons bijzondere foto- en onderzoeksmateriaal hier op Instagram. In nauwe samenwerking met Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (www.shcl.nl) in Maastricht, onderdeel van Maastricht University. Een mooie samenwerking!

Historie, heden & verleden