Kleinschalig groepswonen

Wat maakt de afdeling Kleinschalig Groepswonen PG van Parc Imstenrade zo bijzonder?

Binnen deze woonvorm bieden we verpleeghuiszorg op maat in een residentiële omgeving.Naast geestelijk en lichamelijk welbevinden is er veel aandacht voor de woon- en leefomgeving en sociale participatie. Hierin staat de behoefte en beleving van de cliënt centraal en is individuele benadering van groot belang. Er wordt ingespeeld op zichtbare en niet zichtbare vragen van de bewoner.

Woon- en leefomgeving
Elke bewoner heeft de beschikking over een luxe, ruime studio, in grootte variërend van 30 tot 50 vierkante meter. De studio kan geheel naar eigen smaak worden ingericht met als doel herkenbaarheid en het creëren van een vertrouwde omgeving. De huiselijke sfeer en het gevoel van veiligheid staan voorop, er is aandacht voor het groepsgebeuren, maar ook respect voor de wens van de individuele bewoner als deze zich even terug wil trekken.

In de grote lounge wordt aandacht besteed aan de aankleding die met enige regelmaat themagericht is. In de lounge is continu toezicht (van 08.00 uur tot 21.00 uur) en ervaren bewoners dus altijd de nabijheid van een ander waar ze op kunnen vertrouwen. Deze houvast is voor bewoners van groot belang. Ook het aanbod van de maaltijden krijgt extra aandacht, er wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met individuele wensen. Op het grote dakterras is een belevingsgerichte tuin ingericht. Er is een ruimte ingericht waar in alle rust met kleine groepjes bewoners creatieve activiteiten gedaan kunnen worden. Er is aromatherapie aanwezig op de gangen. Verder is er in Parc Imstenrade een uitgebreid kunst – en cultuurprogramma waar bewoners aan deel kunnen nemen.