Zorg naar wens

In Parc Imstenrade zijn verpleging en zorg uitstekend geregeld. Er wordt gewerkt met vaste teams en we streven ernaar om zo weinig mogelijk verschillende personen bij u aan huis te laten komen. De zorgafspraken zijn vastgelegd in een zorgleefplan. 24 uur per dag zijn er altijd meerdere verzorgenden aanwezig. Zij voeren de (geplande) zorg uit, maar ook de zorgopvolging nadat u een oproep heeft gedaan via de alarmeringsunit in uw woning.

Thuiszorg

De zorg aan huis is gebaseerd op thuiszorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Daar zorgt het deskundig team van het Care Office voor. U wilt zelfstandig blijven wonen en komt tot de conclusie dat u daarbij (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met een van onze wijkverpleegkundigen.De wijkverpleegkundige kan in een gesprek met u verhelderen welke hulp u nodig heeft en hoe deze in samenspraak met u kan worden georganiseerd, om daarmee het best mogelijke uit het dagelijks leven proberen te halen. Onze zorg is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en welke voorkeuren heeft u. Het betreft dus altijd zorg op maat. Regelmatig bespreken we met u of alles naar wens verloopt of bijstelling gewenst is. Wij zijn altijd aanwezig: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Voor een beoordeling van onze dienstverlening kunt u kijken op Zorgkaart Nederland (thuiszorg en verpleeghuiszorg):

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-vitalis-residentie-parc-imstenrade-thuiszorg-heerlen-3062481

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-vitalis-residentie-parc-imstenrade-heerlen-3062938