Heden, verleden, Rijksmonument

Sinds 2000 is de woon- en leefgemeenschap Parc Imstenrade gevestigd in de gebouwen en op de locatie van de oude Vroedvrouwenschool; een erkend rijksmonument.

Het hoofdgebouw getuigt nog steeds van de historie van deze plek. Sinds de opening door hare majesteit koningin Wilhelmina in 1923 zijn hier in de zeventig jaren die volgden 80.000 baby’s geboren. Veel van de huidige bewoners kregen er zelf hun kinderen of gaven hier les aan de vroedvrouwen in opleiding.

Jan Stuyt ontwierp het gebouwencomplex in de jaren twintig van de vorige eeuw. Veel bouwwerken van deze vooraanstaande architect prijken tegenwoordig op de rijksmonumentenlijst. Ook Parc Imstenrade. Ondanks de aanpassingen voor hedendaagse bewoning is de oorspronkelijke uitstraling – zowel binnen als buiten – bewaard gebleven. Zoals de authentieke tegelvloeren, de hardstenen trappen en de prachtige glas-in-lood ramen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft grote waardering getoond voor de verantwoorde restauratie van de oude gebouwen op Parc Imstenrade.

De bij het complex behorende Sint Elisabethkapel uit 1935 is te huur voor bijeenkomsten, plechtigheden en vieringen.

 

Bekijk vanaf nu ook ons bijzondere foto- en onderzoeksmateriaal hier op Instagram. In nauwe samenwerking met Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (www.shcl.nl) in Maastricht, onderdeel van Maastricht University. Een mooie samenwerking!

Historie, heden & verleden