Kleinschalig groepswonen

Wat maakt de afdeling Kleinschalig Groepswonen PG van Parc Imstenrade zo bijzonder?
Ieder mens is uniek. Het is alleen de kunst ieders kwaliteiten en capaciteiten aan te boren en te doen groeien en ontwikkelen zoals diegene dit zelf wenst. De zorg binnen de afdeling Kleinschalig groepswonen PG richt zich op de totale mens. Naast geestelijk en lichamelijk welbevinden is er veel aandacht voor de woon- en leefomgeving en sociale participatie. Hierin staat de behoefte en beleving van de cliënt centraal en is individuele benadering van groot belang. Er wordt ingespeeld op zichtbare en niet zichtbare vragen van de bewoner en men gaat vraaggericht en belevingsgericht te werk. Binnen deze woonvorm bieden we (private) verpleeghuiszorg op maat in een residentiële omgeving.

Woon- en leefomgeving
Elke bewoner heeft de beschikking over een luxe, ruime studio, in grootte variërend van 30 tot 50 vierkante meter. De studio kan geheel naar eigen smaak worden ingericht met als doel herkenbaarheid en het creëren van een vertrouwde omgeving. De huiselijke sfeer en het gevoel van veiligheid staan voorop, er is aandacht voor het groepsgebeuren, maar ook respect voor de wens van de individuele bewoner als deze zich even terug wil trekken.

In de grote lounge wordt aandacht besteed aan de aankleding die met enige regelmaat themagericht is. In de lounge is continu toezicht (van 08.00 uur tot 21.00 uur) en ervaren bewoners dus altijd de nabijheid van een ander waar ze op kunnen vertrouwen. Deze houvast is voor bewoners van groot belang. Ook het aanbod van de maaltijden krijgt extra aandacht, er wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met individuele wensen, er wordt tafellinnen gebruikt en een glaasje wijn bij het eten is geen uitzondering. Op het grote dakterras is een belevingsgerichte tuin ingericht. Er is een ruimte ingericht waar in alle rust met kleine groepjes bewoners creatieve activiteiten gedaan kunnen worden. Er is aromatherapie aanwezig op de gangen. Verder is er in Parc Imstenrade een uitgebreid kunst – en cultuurprogramma waar bewoners aan deel kunnen nemen.

Individuele zorg
Wij willen graag aan elke bewoner in alle rust, individuele aandacht en begeleiding bieden. Er is elke dag, een gastvrouw aanwezig die alle maaltijden vers bereidt en zorgt voor permanente toezicht in de lounge. Om deze uitgangspunten te realiseren, is meer personele inzet nodig dan vergoed wordt dan wel ter beschikking staat uit de zorgzwaartepakketten geldend voor het reguliere verpleeghuis. Om deze kwaliteitsdoelstelling te realiseren is de personele bezetting hoger dan regulier op onze afdeling kleinschalig groepswonen.

Bewegen voor ouderen krijgt veel aandacht en is een activiteit die is ontwikkeld in samenwerking met de fysiotherapeut. Een evenementencoach organiseert verrassende momenten voor de bewoners.

Deskundigheidsbevordering
Jaarlijks zijn er diverse scholingen voor personeel om het gewenste niveau van deskundigheid op peil te houden. Deze scholingen worden aangeboden en verzorgd door de Vitalis Academie. Daarnaast worden verschillende scholingen, intervisie en klinische lessen aangeboden om verdere ontwikkeling en verdieping in de zorg te bewerkstelligen.

Eigen bijdrage CAK en zorgkosten Parc Imstenrade
Op de afdeling Kleinschalig wonen PG van Parc Imstenrade betaalt u de eigen bijdrage voor ‘AWBZ met verblijf en behandeling’. Dit is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage met een plafondbedrag. Op basis van de regelgeving NZA (Nederlandse Zorgautoriteiten) zijn we verplicht u het verstrekkingenpakket te bieden zoals dit in de zorgzwaartepakketten is vastgelegd en waarvoor de bewoner is geïndiceerd. Bovenop de eigen bijdrage CAK betaalt u – indien u kiest voor Parc Imstenrade – een toeslag voor de extra inzet personeelskosten bovenop de NZA-norm. Dit betreft een bedrag van € 30 per dag (prijspeil 2018).